แถลงนโยบายทางการเงินของประธานธนาคารกลางยุโรป

0
1049

ในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่ 19:30 น. เป็นต้นไปมีการแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปซึ่งเป็นการแถลงเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นในการ ปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปโดยในเบื้องต้นประธานธนาคารกลางยุโรปให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับนโยบาย ทางการเงิน

3W4a6g.png

โดยเนื้อหาหลักของประธานธนาคารกลางยุโรปที่ได้มีการแถลงในวันนี้ยังคงมีมุมมองในทิศทางที่ จะต้องดูต่อไปในเดือนธันวาคมว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเงินหรือไม่โดยที่ดูเหมือนว่าความคิดเห็นของประธานธนาคารกลางยุโรปยังคงมีมุมมองอัตราเงินเฟ้อใกล้เคียง 2%

ซึ่งในอัตราเงินเฟ้อใกล้เคียง 2% นั้นยังมีมุมมองในเชิงลบเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและความอ่อนแอของมาตรการทางการเงินอย่างไรก็ตามยังมีการส่งสัญญาณว่า มาตรการผ่อนคลายทางการเงินยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีของธนาคารกลางยุโรป

และในส่วนของการขยายมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือการปรับนโยบายมาตรการผ่อนคลายทางการเงินยังไม่มีการเอ่ยถึงในการกล่าวในวันนี้ของประธานธนาคารกลางยุโรปทำให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง

ซึ่งผิดไปจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่าอาจจะมีการกล่าวถึงนโยบายทางการเงินที่อาจจะมีการลดการถือในช่วงเดือนธันวาคม 2019 ซึ่งประธานธนาคารกลางยุโรปเคยได้ส่งสัญญาณออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งผิดจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ทำให้สกุลเงินยูโรมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงดังกล่าว

โดยคู่สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์มีการร่วงลงถึง 0.51% ต้องรอดูว่าจะสามารถร่วงลงต่อได้หรือไม่

Facebook Comments