วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2018 ถึง 31 ตุลาคม 2018 ในสองวันนี้มีการประกาศที่สำคัญของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งการประกาศดัชนีจีดีพีของประเทศแคนาดาและการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลีย รวมทั้งการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนซึ่งน่าติดตามในสองวันนี้อย่างใกล้ชิด

Facebook Comments