วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 ถึง 2 พฤศจิกายน 2018 โดยสองวันนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษรวมทั้งการประกาศอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาและการประกาศการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานของประเทศแคนาดาซึ่งมีการประกาศในช่วงวันเดียวกันของอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจึงแนะนำติดตามอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments