วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2018 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายนสอง 18 ในสองวันนี้อาจจะมีมุมมองทิศทางที่มีการประกาศที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งของประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศแคนาดาแต่ก็อาจจะ ส่งผลในระยะสั้นเท่านั้นในวันสองวันนี้

Facebook Comments