IMF หั่นตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจยุโรปปีนี้,ปีหน้า เหตุถูกกระทบจากสงครามการค้า

IMF หั่นตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจยุโรปปีนี้,ปีหน้า เหตุถูกกระทบจากสงครามการค้า: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป

0
505

IMF หั่นตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจยุโรปปีนี้,ปีหน้า เหตุถูกกระทบจากสงครามการค้า: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปในปีนี้และปีหน้า โดยระบุถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้า และภาวะตึงตัวทางการเงิน

ทั้งนี้ IMF คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปในปีนี้ที่ระดับ 2.3% จากระดับ 2.8% ในปีที่แล้ว และคาดว่าอยู่ที่ 1.9% ในปีหน้า

Image result for IMF

ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวต่ำกว่าที่ IMF ระบุในเดือนพ.ค. ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจยุโรปจะขยายตัว 2.6% ในปีนี้ และ 2.2% ในปีหน้า
รายงานของ IMF ระบุว่า ปัจจัยภายนอกไม่ได้ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และคาดว่าจะอ่อนแอลงในปีหน้า จากปัจจัยอุปสงค์โลกชะลอตัว, การทำสงครามการค้า และการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน รวมทั้งภาวะตึงตัวทางการเงินในตลาดเกิดใหม่

อย่างไรก็ดี คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะยังคงอยู่สูงกว่าระดับศักยภาพ โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานและค่าจ้าง

Souce: อินโฟเควสท์ แปลและเรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ กอวีรกิติ

Facebook Comments