ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2018

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่ประกาศตัวเลขเนื่องจากว่าในช่วงของวันจันทร์มักจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่สำคัญหรือการประกาศที่สำคัญของในแต่ละประเทศจึง

0
668

ปฏิทินเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ (Real Time Economic Calendar) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Investing.com ประเทศไทย.
ปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่ประกาศตัวเลขเนื่องจากว่าในช่วงของวันจันทร์มักจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่สำคัญหรือการประกาศที่สำคัญของในแต่ละประเทศจึงไม่มีแนวโน้มที่จะคาดการณ์ในส่วนของแต่ละประเทศจึงทำให้น้ำหนักในความสำคัญอยู่ที่เหตุการณ์นอกตารางไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกจากสหภาพยุโรปอังกฤษหรือ การเจรจากันระหว่าง EU กับประเทศอิตาลีที่ยังคงค้างคากันในช่วงวันสองวันนี้
Facebook Comments