วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 ในส่วนของวันนี้ยังให้น้ำหนักไปยังสกุลเงินปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Brexit

0
566

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 ในส่วนของวันนี้ยังให้น้ำหนักไปยังสกุลเงินปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Brexit รวมทั้งการประกาศที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่จะสร้างความผันผวนในระยะสั้นจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments