วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2018 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ในช่วงสองวันนี้ยังไม่มีมุมมองที่ทิศทางในตารางที่สำคัญถึงแม้ว่าจะมีการประกาศของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามอย่างไรก็ตามแนะนำควรติดตามในส่วนของเหตุการณ์นอกตารางที่สำคัญ ซึ่งอาจจะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินปอนด์มากกว่าจึงควรติดตามในช่วงนี้

Facebook Comments