สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปสามารถเจรจาหาข้อตกลง Brexit และ political declaration ร่วมกัน

0
628

สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป สามารถหาข้อตกลงร่าง political declaration ในประเด็น Brexit ร่วมกันได้แล้ว ซึ่งครอบคลุมข้อตกลง Brexit รวมถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต โดยนาย Donald Tusk ประธาน European Council กล่าวว่า ร่างเอกสารดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะทำงาน รวมถึงได้รับการเห็นชอบในหลักการจากฝ่ายการเมือง ทั้งนี้นาง Theresa May นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะนำสหราชอาณาจักรไปสู่ “a brighter future” และมั่นใจว่า European Council จะเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าว


สำหรับสาระสำคัญของร่างข้อตกลงดังกล่าวมีดังนี้
1. ความสัมพันธ์ทางค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะเป็นแบบ “a free trade area, combining deep regulatory and customs cooperation.” โดยรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหราชอาณาจักร และ Single Market ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้การระบุถึงการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหราชอาณาจักร มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลของพรรค DUP ของสหราชอาณาจักรที่มีจุดยืนไม่ให้ไอร์แลนด์เหนือถูกแยกออกจากสหราชอาณาจักร

2. ช่วงระยะเวลา Transition สามารถขยายออกไปได้อีก 1-2 ปี

3. ทั้งสองฝ่ายแสดงถึงความตั้งใจในการหามาตรการอื่นมาทดแทน back stop ด้านเขตแดนไอร์แลนด์ในอนาคต โดยการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดภาวะ hard border ขึ้น ทั้งนี้ การระบุถึงการสิ้นสุดมาตรการ back stop และการใช้เทคโนโลยีเข้าแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มซึ่งมีแนวคิดต่อต้านสหภาพยุโรปของพรรค Conservative ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสหราชอาณาจักรเรียกร้อง

4. ความสัมพันธ์ในด้านการบริการทางการเงินจะอยู่บนพื้นฐานของระบบ equivalence ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต้องการให้เงินทุน รวมถึงการชำระเงินต่างๆ มีการเคลื่อนย้ายระหว่างกันได้อย่างเสรีต่อไป

5. ศึกษาความเป็นไปได้ของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหารและยา ของทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ตามที่นาง May เรียกร้องก่อนหน้านี้

Source: BOTSS

Facebook Comments