สหราชอาณาจักรตอบกลับทรัมป์กรณีแสดงความกังวลต่อการถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป

0
541

สหราชอาณาจักรตอบกลับทรัมป์กรณีแสดงความกังวลต่อการถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ขณะที่ May มีแผนนำ Brexit deal เข้าสภาวันที่ 11 ธ.ค.นี้ : นาย Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเตือนว่า ข้อตกลงสำหรับการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรอาจทำให้การเจรจาการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ในอนาคตมีความยากลำบากมากขึ้น

ด้านโฆษกของนาง Theresa May นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ตอบกลับต่อความกังวลของ นาย Trump ว่า คณะทำงานร่วมระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาที่ ‘positive and productive’ ในข้อตกลงทางการค้าที่มีความท้าทาย และ public consultations ของทั้งสองฝ่ายเป็นเหมือนสัญญาณของความคืบหน้าในการเจรจา


นอกจากนี้สหราชอาณาจักรสามารถบรรลุข้อตกลงในหลักการร่วมกับองค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organisation (WTO) เพื่อให้สหราชอาณาจักรยังได้รับสิทธิเป็นสมาชิกอิสระของ the World Trade Organization’s Government Procurement Agreement (GPA) หลังถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

GPA คือ ข้อตกลงระหว่างสมาชิก WTO ทั้ง 47 ประเทศ ซึ่งตกลงเปิด government procurement markets ของประเทศตัวเองต่อกัน โดยข้อตกลง GPA ในปัจจุบันครอบคลุมมูลค่าของการใช้จ่ายรายปี จำนวนกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.

สหราชอาณาจักรเสนอที่จะยังคงดำเนินการในฐานะสมาชิก GPA เสมือนตอนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปต่อไป เนื่องจากการเป็นสมาชิก GPA มีความสำคัญต่อบริษัทสหราชอาณาจักรเพราะทำให้ยังคงสามารถประมูลงานภาครัฐใน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ต่อไปได้

ด้านนาย Julian Braithwaite เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำ WTO กล่าวว่า สหราชอาณาจักรขอบคุณสมาชิก GPA ทุกฝ่าย สำหรับความร่วมมืออย่างจริงจังในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับการเข้าร่วม GPA ของสหราชอาณาจักร ที่เป็นที่ยอมรับ

ขณะที่นาง Theresa May นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เลือกวันที่ 11 ธันวาคม 2018 ซึ่งเป็นสองวันก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 -14 ธันวาคม เป็นวันลงคะแนนเสียงสำหรับ Brexit deal โดยการเลือกวันออกเสียงดังกล่าว ส่งผลให้ทางยุโรปจำเป็นต้องเตรียมการรับมือหากรัฐสภาสหราชอาณาจักรลงมติไม่เห็นชอบ Brexit deal แม้ตัวแทนจากสหภาพยุโรปได้กล่าวเตือนว่า Brexit deal ดังกล่าวเป็นข้อตกลงเดียวที่มีและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ อีก

หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า หากรัฐสภาสหราชอาณาจักรลงมติไม่เห็นชอบ Brexit deal สหภาพยุโรปอาจทำการปรับแก้ข้อตกลงเพียงรายละเอียดที่ไม่มีนัยสำคัญเท่านั้น เนื่องจากไม่มีฝ่ายใดต้องการเจรจาใหม่หรือแก้ไขในรายละเอียดหลัก

หากรัฐสภาสหราชอาณาจักรปฏิเสธ Brexit deal ฉบับดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงการณ์ต่อสภาผู้แทนราษฎรถึง “how it proposes to proceed” ภายใน 21 วัน หลังจากนั้นรัฐบาลจะมีเวลาอีก 7 วัน สำหรับการนำเสนอญัตติเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลต่อไป

Source: BOTSS

Facebook Comments