ธนาคารกลางอังกฤษ เปิดเผยผลการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Brexit

0
576

ธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England: BoE) เปิดเผยผลการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Brexit ผ่านรายงาน EU withdrawal scenarios and monetary and financial stability โดยกรณีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ Brexit แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1) “Disorderly Brexit” ซึ่งเป็นกรณีที่
1.1 สหราชอาณาจักรกลับเข้าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ World Trade Organization (WTO) และไม่มีข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ เกิดขึ้นภายในปี 2022
1.2 สหราชอาณาจักรสูญเสียความสามารถในการเข้าถึงข้อตกลงทางการค้าทุกฉบับในปัจจุบันที่สหภาพยุโรปมีกับประเทศอื่นๆ
1.3 เกิดความยุ่งยาก ณ บริเวณชายแดน เนื่องจากมี customs checks


2) “Disruptive Brexit” ซึ่งเป็นกรณีที่
2.1 สหราชอาณาจักรกลับเข้าอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ World Trade Organization (WTO) และไม่มีข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ เกิดขึ้นภายในปี 2022
2.2 สหราชอาณาจักรยังคงสามารถเข้าถึงข้อตกลงทางการค้าทุกฉบับในปัจจุบันที่สหภาพยุโรปมีกับประเทศอื่นๆ
2.3 มีเพียงความล่าช้าเกิดขึ้น ณ บริเวณชายแดน เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบ certification ของสินค้า

นาย Mark Carney ผู้ว่าการ BoE กล่าวว่า BoE ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ในภาคการเงินอย่างใกล้ชิด ซึ่งพบว่าตลาดเงินมีความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาคการธนาคาร อีกทั้งธนาคารบางแห่งอาจได้รับอนุญาตให้สามารถดำรงเงินกองทุนในปริมาณที่ลดลงหากสถานการณ์เลวร้ายเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ ความสามารถของนโยบายการเงินที่จะใช้จัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจด้าน Productivity and Supply จาก Brexit นั้นมีค่อนข้างต่ำ แต่ BoE สัญญาว่าจะพยายามรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางด้านราคาและด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

ด้านกระทรวงการคลังประเมินว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะได้รับผลกระทบจาก Brxeit ในทุกกรณี ภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบที่ร้อยละ 3.9 หากถอนตัวจากสหภาพยุโรปภายใต้ข้อตกลง Brexit ฉบับปัจจุบันของนาง Theresa May นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ขณะที่กรณี no-deal Brexit อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจถึงร้อยละ 9.3

Source: Botss

เพิ่มเติม
– Bank of England says ‘disorderly’ Brexit worse for UK than global financial crisis: https://www.cnbc.com/…/bank-of-england-2018-uk-bank-stress-…

– Carney Says BOE Ready for the Worst in Brexit Recession Warning : https://www.bloomberg.com/…/boe-warns-disorderly-brexit-cou…

– paper ของ BOE : EU withdrawal scenarios and monetary and financial stability
https://www.bankofengland.co.uk/…/eu-withdrawal-scenarios-a…

Facebook Comments