การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำ วันที่ 11 ธันวาคมถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2018 ในสองวันนี้มีการประกาศที่สำคัญของสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งจะมีการจัดสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางนิวซีแลนด์และการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments