คอลัมน์ Big Data Analysis: เผยโฉมแหล่งน้ำมันดิบโลก

0
412

 คอลัมน์ Big Data Analysis: เผยโฉมแหล่งน้ำมันดิบโลก : การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) ร่วมกับประเทศส่งออกน้ำมันที่ไม่ใช่ สมาชิกโอเปค นำโดยรัสเซีย เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้ผลสรุปว่า ทุกประเทศที่เข้าร่วม ประชุมจะลดการผลิตน้ำมันลงร่วมกัน เพื่อช่วย บรรเทาปริมาณน้ำมันดิบที่กำลังล้นตลาดโลก อยู่ในขณะนี้ โดยสมาชิกโอเปคจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันวันละ 800,000 บาร์เรล ส่วนผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปคจะปรับลดกำลังการผลิตวันละ 400,000 บาร์เรล ซึ่งจะส่งผลทำให้มีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบรวมกันวันละ 1.2 ล้านบาร์เรล โดยเริ่มลดกำลังการผลิตจริงๆในเดือนม.ค.ปี 2562

ส่วนรัสเซีย ตกลงปรับลดการผลิตน้ำมันวันละ 200,000 บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากระดับวันละ 150,000 บาร์เรลที่รัสเซียประกาศไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อดูกราฟฟิกประกอบ จะเห็นว่า ในบรรดาผู้ผลิตน้ำมันดิบออกมาจำหน่ายในตลาดโลก10 ประเทศนี้ สหรัฐ มีผลผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดคือ 571.0 ล้านตัน จึงเป็นเหตุผลให้บรรดานักลงทุนใน ตลาด เกิดความวิตกกังวลกันมากว่าปริมาณน้ำมันดิบจะล้นตลาด หากโอเปคไม่ลดกำลังการผลิต ส่วนกราฟฟิกอีกชิ้นตอกย้ำว่าสหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบจากกลุ่มโอเปคลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543

Source: กรุงเทพธุรกิจ

Facebook Comments