แผนกาตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่ 2 ของอเมซอนจะใช้เวลานานหลายปี หรืออาจเป็นทศวรรษ

0
641

แผนกาตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่ 2 ของอเมซอนจะใช้เวลานานหลายปี หรืออาจเป็นทศวรรษ : สำนักพิมพ์ The Wall Street Journal เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการจัดตั้ง Headquarter แห่งที่ 2 ของบริษัท Amazon.com Inc. ในเขตพื้นที่ New York City และ Northern Virginia โดยระบุว่ากระบวนการจะใช้เวลานานหลายปี หรืออาจเป็นทศวรรษ จนกว่าจะมีพนักงานบริษัท Amazon.com จำนวนมากอาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าว เนื่องจากทางบริษัท Amazon.com มีแผนที่จะจ้างงานในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงได้เคยกล่าวกับพนักงงานที่สำนักงานใหญ่ในเมือง Seattle ว่าจะไม่มีการบังคับให้ย้ายถิ่นฐานไปยังสำนักงานแห่งใหม่แต่อย่างใด แต่จะมีทางเลือกให้กับผู้บริหารทีมว่าต้องการที่จะย้ายทีมไปยังออฟฟิศแห่งใหม่หรือไม่ กล่าวคือ ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับผู้สมัครงานจากในพื้นที่เป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัท Amazon.com มีแผนจะจ้างงานในเมือง New York City ให้ครบ 25,000 ตำแหน่งในปี 2028 ขณะที่ Northern Virginia นั้นจะมีอัตราการจ้างงานที่ช้ากว่า โดยการคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บนสมมุติฐานว่าบริษัทยังคงมีการขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง

Source: BOTSS

Facebook Comments