สหรัฐมีแผนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศแอฟริกาเพื่อแข่งขันกับจีนและรัสเซีย

0
850

สหรัฐมีแผนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศแอฟริกาเพื่อแข่งขันกับจีนและรัสเซีย: นาย John Bolton, U.S. National Security Adviser กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศกลุ่มแอฟริกา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนบริษัทสัญชาติอเมริกัน เพิ่มอิสระในการทำธุรกิจแก่ประเทศในทวีปแอฟริกา รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ โดยที่ผ่านมา บริษัทจากจีนและรัสเซีย ดำเนินธุรกิจในแอฟริกาอย่างทุจริตโดยไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายท้องถิ่น และเร่งการลงทุนในภูมิภาคที่สร้างโอกาสการแข่งขันกับสหรัฐฯ

นอกจากนี้ นาย Bolton กล่าวว่า บริษัทสัญชาติจีนสร้างข้อตกลงที่ไม่โปร่งใส ติดสินบน และใช้หนี้เป็นเครื่องผูกมัดบริษัทและรัฐต่างๆ ในแอฟริกา โดยประธานของ U.S. Overseas Private Investment Corp (OPIC) เคยกล่าวว่า หนี้ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในแอฟริกา มีที่มาจากโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากจีน ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุ

อนึ่ง ประธานาธิบดี Trump ลงนามกฎหมายปรับปรุงการให้กู้ยืมแก่โครงการพัฒนาในต่างประเทศ ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา โดยจัดตั้ง U.S. International Development Finance Corp จากการควบรวม OPIC และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโต้อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศของจีน

Source: BOTSS

Facebook Comments