EUR/CHF : รอลุ้นต่อไปสามสถานี

0
565

สกุลเงินยูโรในตอนนี้มีการผันผวนและมีการดีดตัวขึ้นแต่ว่าในส่วนของคู่สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินสวิตฟังเลยตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวร่วงลงเนื่องจากสกุลเงินสวิตฟังมีการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าสกุลเงินยูโรจะมีการแข็งค่าขึ้นก็ตาม

น้ำหนักสกุลเงินช่วยฟังทำให้คู่สกุลเงินนี้อาจจะไปถึงสามสถานีก็คือสถานีแรก 1.12530 ซึ่งถ้าสามารถร่วงลงไปได้อาจจะไปถึงสถานีที่สองก็คือ 1.12485 โดยสถานที่ที่สามก็คือ 1.12419

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามก็คือสกุลเงินสวิตฟังซึ่งในตอนนี้วิ่งในปัจจัยของสกุลเงินสวิตฟังเองหรือเรียกว่าปัจจัยภายในและวิ่งอย่างรุนแรงในตอนนี้ต้องระวังด้วยอาจจะมีการปรับตัวอย่าง รุนแรงเช่นเดียวกัน

แนะนำควรจัดการกับออเดอร์ในแต่ละสถานีเนื่องจากว่าเราไม่ทราบเลยว่าในแต่ละสถานีจะมีในส่วนของ การกลับตัวหรือไม่แนะนำควรติดตามอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments