EUR/JPY : ได้รับอานิสงส์จากตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์

0
572

EUR/JPY ยังดูเหมือนมีการดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในส่วนของตลาดหุ้นคิดอีกฟิวเจอร์มีการปรับตัวสูงขึ้น จึงได้มีการรับอานิสงส์มาจากการดีดตัวสูงขึ้นของ Nikkei ฟิวเจอร์

ซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุสถานี 125.208 ขึ้นไปได้อีกหนึ่งสถานีที่จะต้องติดตามก็คือ 125.536 โดยที่สถานีนี้ต้องรอดูว่าจะมีปัจจัยหนุนอะไรที่สามารถดีตัวขึ้นได้หรือไม่แต่ถ้าดีดตัวขึ้นได้สถานีสุดท้ายก็คือ 125.789 เป็น Module ที่สำคัญอย่างมาก

แต่ในส่วนของถ้ามีการปรับตัวร่วงลงสองสถานีที่สองติดตามก็คือ 124.901 เป็นสถานีแรกและสถานีที่สองก็คือ 124.693 โดยที่สถานีสุดท้ายก็คือ 124.559 ซึ่งถ้าสามารถทะลุในสถานีดังกล่าวลงมาได้อาจจะอยู่ในทิศทางขาลงระยะสั้น

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ:

แน่นอนว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของคู่สกุลเงินนี้ยังอยู่ในทิศทางของตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์ทีอาจจะรับข่าวมายังการเกี่ยวข้องกับการทำสงครามในการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนรวมทั้งในส่วนของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่จะมีการโหวตในค่ำคืนนี้แนะนำควรติดตาม

T3uysz.png
Facebook Comments