AUD/USD : ยังขึ้นต่อเนื่องรับข่าวการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

0
692

ตอนนี้ คู่สกุลเงินออสเตเลียเทียบกับดอลล่าร์ยังคงมีการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากรับข่าวที่จะมีการเจรจากันในวันนี้ช่วงเวลา 03:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

จึงทำให้คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวขึ้นต่อเนื่องแนะนำควรติดตามสถานีต่อไปถ้าเกิดว่าดีดตัวขึ้น สถานีแรกก็คือ 0.72746 ซึ่งสถานีนี้กำลังยืนอยู่เพื่อที่จะรอดูว่าจะมีการดีดตัวขึ้นได้หรือไม่ถ้าสามารถดีดตัวขึ้นได้ควรติดตามอีกหนึ่งสถานีก็คือ 0.72997 ต้องรอดูการเจรจาคืนนี้

แต่ถ้ามีการปรับตัวร่วงลง Module ด้านล่างจุดแรกก็คื 0.72415 โดยที่ถ้าร่วงลงต่อเนื่องแนวต่อไปก็คือ 0.71942

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็คือ ในส่วนของการเจรจาระหว่างทรัมป์กับคณะรัฐบาลของจีนที่จะต้องติดตามอย่างมากเพื่อต้องดูผลการเจรจาว่าจะออกมาในทิศทางไหนซึ่งถ้าออกมาในทิศทางที่ดีอาจจะทำให้สกุลเงินหยวนและสกุลเงินออสเตเลียแข็งค่าขึ้นอีกแน่นอน

Facebook Comments