วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและแผนการเทรด ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 โดยในวันนี้มีการประกาศที่สำคัญของนิวซีแลนด์รวมทั้งสกุลเงินเยน ที่จะมีการประกาศดัชนีจีดีพีและในส่วนของการประกันที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาซึ่งที่นาติดตามอย่างมากในวันนี้

Facebook Comments