ปฏิทินเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019

0
664
ปฏิทินเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ (Real Time Economic Calendar) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Investing.com ประเทศไทย.

วันนี้มีประกาศสำคัญของ AUD และ GBP ซึ่งอาจจะสร้างความผันผวนอย่างมากแนะนำติดตามอยางใกล้ชิดในวันนี้

Facebook Comments