วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและแผนการเทรด ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 ในวันนี้ความสำคัญจะอยู่ที่ในส่วนของสกุลเงินออสเตรเลียเนื่องจากมีการประกาศที่สำคัญรวมทั้งเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสกุลเงินออสเตรเลียโดยตรงโดยเป็นเหตุการณ์ปัจจัยหนุนนอกตาราจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิดในวันนี้

Facebook Comments