ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 8 เมษายน 2019

0
874
ปฏิทินเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ (Real Time Economic Calendar) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Investing.com ประเทศไทย.

ในวันนี้เหตุการณ์ในตารางจะมีเพลงแค่สกุลเงินแคนาดาที่จะมีการประกาศในช่วงเวลา 19:15 น. และ 19:30 น. ในส่วนของการประกาศจำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้างประจำเดือนมีนาคมและรายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งในส่วนของการประกาศการขนส่งสินค้าทุนประเภทนอกหักกลาโหมไม่รวมสินค้าประเภททางอากาศของสหรัฐอเมริกาและยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐอเมริกา

โดยในส่วนนี้แนะนำว่าควรติดตามเหตุการณ์นอกตารางไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปที่อังกฤษจะต้องไปเจรจากับสหภาพยุโรปรวมทั้งในส่วนของความคืบหน้าทางเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่อาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งสัญญาณในวันนี้ต้องขอติดตามอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments